Đôi điều về Dharma.vn

Dharma Buddhism là trang web phi lợi nhuận tổng hợp các bài viết, kinh sách, câu chuyện qua hiệu chỉnh, phân loại và tổ chức để người đọc dễ tiếp cận, dễ đọc nhằm lan tỏa giáo lý nhiệm màu của Đức Bụt.

Về vấn đề quyền tác giả. Chúng tôi rất xin lỗi nếu như bài viết vi phạm đến quyền sở hữu của quý tác giả. Xin các tác giả vui lòng liên hệ contact@dharma.vn. Chúng tôi sẽ gỡ bỏ bài viết khỏi trang.

Các tác giả có những câu chuyện, suy nghĩ, tác phẩm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và con đường đạo xin liên hệ contact@dharma.vn.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!