Photo by Ademola Rahman / Unsplash

Đức Phật và Rahula

Câu Chuyện Phật Pháp 17 Th12 2022

Lời dạy : Không nói dối

Rahula là người con trai duy nhất của Đức Phật, đã trở thành tu sĩ. Rahula là người nhỏ tuổi nhất trong các Tăng. Tất cả các tăng đều yêu thương và đã chìu chuộng Rahula quá đỗi. Rahula làm bất cứ điều gì mà Rahula thích. Đôi khi, Rahula nói dối để đùa cợt ai đó.

Một ngày kia, Đức Phật nói với Rahula, “ Hãy mang cho ngài một chậu nước. Ngài muốn rửa sạch đôi chân của ngài.” Ngài đã rửa đôi chân của ngài trong chậu nước và hỏi Radula, “ Liệu con có muốn uống hểt nước này?”.

“Không, nước này đã bị dơ bẩn!” Rahula trả lời.

Đức Phật yêu cầu Rahula bưng chậu nước đem đổ.

Đức Phật nói với Rahula,” Khi nước đã bị dơ bẩn, không một người nào muốn dùng nó. Nó giống như những câu chuyện mà người ta đã bịa đặt, không một người nào quan tâm đến chúng nữa.”

Những giọt nước mắt xấu hổ đã chảy trên má của Rahula. Từ đó, Rahula không bao giờ nói dối điều gì.

Chuyên mục